Verdroging is een gevaar voor de tijger

Geo-hydrologie in Bardiya en Chitwan
Toen wij afgelopen November in Chitwan waren, wees Chiranjibi Pokharel (het hoofd van onze partnerorganisatie Nepal Trust Nature Conservation (NTNC) in dat gebied) ons op een aantal grote graslanden, dat zich in rap tempo tot bos ontwikkelt.
Het vermoeden bestaat dat verdroging (door een te lage grondwaterstand) hiervan de oorzaak is: stroomopwaarts wordt veel water gebruikt voor irrigatie, hydro-power en drinkwater. De – veelal illegale – winning van zand en stenen helpt ook niet echt mee.
Chitwan loopt dus gevaar. Door het afnemen van grasland neemt het aantal herten af – en op den duur dus ook het aantal tijgers.
En hoe is dit in Bardiya? Continue reading

2xT Research and Action Program

De Himalayan Tiger Foundation (HTF) heeft het afgelopen jaar een groot aantal activiteiten ontwikkeld, zowel ‘in de breedte’ als ‘in de diepte’. Daartoe hebben wij overlegd gevoerd in Kathmandu en de wildparken Bardiya en Chitwan bezocht. Onze Nepalese counterparts brachten een succesvol ‘tegenbezoek’ aan Nederland. Acht Nepalese promovendi gaan ons 2xT Research & Action Program uitvoeren.
In deze nieuwsbrief vatten wij de belangrijkste punten samen. Continue reading

Gevaarlijke dieren in Bardiya

tiger5174Eerst maar eens een filmpje. Klik hier (of klik op deze foto van Jacques van Alphen) om te zien hoe een tijger met een zojuist gedode Chital sleept.

18 April – We stonden bij deze rivier in Bardiya en wilden net weggaan toen we een angstschreeuw van herten hoorden, gevolgd door gekraak van botten, en even later geritsel in de struiken vlak voor ons.
De tijger sleepte zijn lunchhapje vlak voor onze ogen naar beneden en verdween in het hoge gras aan de overzijde van de rivier. Niet eenvoudig, een hert van 80 kilo tussen je voorpoten, maar als predator moet je er wat voor over hebben… Continue reading

Gaat het goed met de tijger? Ja en nee.

Gestroopte tijgers2De berichten over het welzijn van de Nepalese tijger zijn gemengd. Aan de ene kant lijkt hun aantal toe te nemen, aan de andere kant neemt het stropen zeker niet af.
< Zie bijgevoegd artikel uit de Kathmandu Post van 12 Februari j.l.: klik op de afbeelding om de leesbaarheid te vergroten.

De grote vraag is: neemt het aantal tijgers werkelijk toe in de mate als er gemeld staat? Of is het een kwestie van ‘beter tellen’ (door moderne technieken en meer inspanning) en ‘politieke wenselijkheid’ (om tot een aanvaardbaar resultaat te komen)? Daar is onvoldoende over bekend, maar zeker is dat de aandacht voor het dier in Nepal toeneemt, getuige het feit dat deze stroperij breeduit in de krant verschijnt, met naam en toenaam van de schuldigen. Continue reading

Stropen…?

Het Wereld Natuur Fonds (USA) is positief over Nepal:

How Nepal Got to Zero Poaching
Nepal, the small Himalayan country that likens itself to a yam caught between two stones with China to the north and India to the south, has been able to achieve 365 days of zero poaching twice: in 2011 for rhinos, and for 12 months ending February 2014, for rhinos, tigers and elephants.

Klik hier voor het gehele verhaal.

DroneDe vraag is of dit bericht de échte waarheid bevat, want het kenmerk van stropers is immers dat ze in het diepste geheim opereren, soms met medeweten van ‘autoriteiten’ – en ‘wat niet weet dat niet deert’ is in Nepal evenzeer een spreekwoord als bij ons.
Maar toch… goed nieuws. Evenals het recente bericht dat in India het aantal tijgers is ‘verdubbeld’. Maar ook hier dient een waarschuwend vingertje te worden geheven: hoe beter je telt (en hoe groter de bonus op succesvol natuurbeheer), des te meer je vindt.

The management of Game Parks and National Parks

ConferentieAanstaande dinsdag organiseert de Himalayan Tiger Foundation in Kathmandu de conferentie: ‘The management of Game Parks and National Parks’.

Zie hiernaast voor het programma en klik hier voor een grotere versie  van de poster.

Daags daarna reist een groep biologen, studenten en sponsors naar Bardiya om daar het BioLab officieel te openen.

We keep you posted.

Grand Opening BioLab

Vanaf vandaag staat BioLab gedurende anderhalve maand leeg, Michelle Kral is zojuist vertrokken, ze heeft haar tellingen afgerond. Maar, zoals de Fransen zeggen “Reculer pour mieux sauter”: in het voorjaar zal het Lab onderdak bieden aan vier master studenten uit Amsterdam en Utrecht en een nog onbekend aantal Nepalese onderzoekers.BioLab
Niet alleen dat: de GRAND OPENING van het BioLab zal plaatsvinden in Februari 2014.

Het bestuur van de Himalayan Tiger Foundation nodigt iedereen die dit leest van harte uit om dit bij te wonen. Continue reading

Science at work in the Jungle

Twee maal per dag telt Michelle Kral ‘haar dieren’ langs zes transecten in het park: een keer in de vroege ochtend en nogmaals in de late middag. Michelle is biologiestudente in Leiden en aan het Imperial College in Londen. Zij verblijft in Bardiya van Oktober tot Kerst 2014.
3

Continue reading

Wiegend op een Olifant door Bardiya

Wiegend op een olifant over de mistige vlaktes langs de randen van het Bardiya National Park, in mijn eentje met de mahout  voorop, denk ik hoe snel alles is gegaan.
6 Continue reading

Studenten gezocht voor onderzoek in Bardiya

Vanaf November 2014 gaat het ‘BioLab’ van de Himalayan Tiger Foundation in Bardiya van start. De bouw is gereed. Op dit moment resten er nog wat zaken zoals het schilderwerk en het bestellen van meubilair en apparatuur. Nog geen jaar na de oprichting van de Tiger Foundation is het onderzoekstation gerealiseerd door financiële bijdragen van begunstigers van de stichting.bardia-national-park-map Continue reading

Start BioLab vanaf November 2014

Vanaf begin November 2014 zal het ‘BioLab’ van de Himalayan Tiger Foundation in het Nepalese Bardiya National Park, op het terrein van de Karnali Lodge, in gebruik worden genomen.
Biolab 2 June 2 (Small)Waarom dit BioLab?
De Himalayan Tiger Foundation heeft als doel de natuurbescherming in Nepal een betere wetenschappelijke basis te geven. De focus daarbij ligt op het behoud van tijgers en andere grote katten. Continue reading